logo info ausstellungen programm kalender dhmd mehr suche
 


Fórum pro vědu, kulturu a společnost

Německé muzeum hygieny představuje otevřené diskuzní fórum pro všechny, kteří se zajímají o kulturní, sociální a vědecké proměny naší společnosti na začátku 21. století.

Tematické výstavy muzea se zabývají společensky aktuálními tématy z vědy, historie, umění a kultury. Lidské tělo a zdraví tvoří těžiště populárně-vědecké stálé výstavy "Člověk jako dobrodružství" (Abenteuer Mensch), kterou může návštěvník prozkoumat nejen s pomocí klasických exponátů ale i četných mediálních a interaktivních stanovišť. Ve stálé výstavě jsou ve velkém počtu zastoupeny také objekty ze sbírky muzea, jako např. "Skleněný člověk" (Gläserner Mensch). Stálou nabídku doplňuje Dětské muzeum "Našich pět smyslů" (Kindermuseum "Unsere fünf Sinne"), které má za cíl hravou a zábavnou formou oslovit především dětské návštěvníky.

K tradičním pilířům muzea Deutsches Hygiene-Museum náleží zprostředkování aktuální vědecké diskuze a doprovodné vzdělávací programy pro veřejnost. Nabídka prohlídek a doprovodných vzdělávacích programů se orientuje na všechny vrstvy návštěvníků. Nabídku doplňují různorodé přednášky, konference, autorská čtení a koncerty.

Profesionálně vybavené konferenční centrum umožňuje využití místností muzea pro různé externí akce až s několika stovkami sty účastníky.

Dalšší vzdělávání pedagogických pracovníků
České prohlídky 
 

Foto: Oliver Killig