Mladý pár si prohlíží Skleněnou krávu v sále Jídlo a pití. Na stěně za nimi visí šest velkých černobílých portrétů na téma chuť.

Stálá výstava

ČLOVĚK JAKO DOBRODRUŽSTVÍ

Žasnout – poučit se – vyzkoušet

Stálá výstava muzea Deutsches Hygiene-Museum byla zpřístupněna v letech 2004 a 2005. Do té doby se muzeum profilovalo jako „Muzeum člověka“ především díky mimořádným výstavám, zasvěceným široké škále přírodních, kulturních a společenskovědních témat. Stálou výstavou se muzeum výrazně posunulo k svému vytčenému profilu. 

Překotný rozvoj vědních disciplín, zvláště v biologických a přírodovědních oborech (jako např. reprodukční medicína, výzkum mozku či nanotechnologie), postavil muzeum před nové úkoly a vedl též k odklonu od tradiční zdravotní osvěty, jíž se muzeum zabývalo do roku 1990. 

Názornost klasických exponátů, možnosti jejich individuálního poznávání a aktivního testování – to byly odjakživa přednosti muzea, jež se znovu uplatňují ve stálé výstavě. Na ploše zhruba 2500 m² je vystaveno přes 1300 exponátů, pocházejích převážně z vlastních sbírek. Vedle nich nabízejí informativní a zábavný požitek z výstavy také exponáty zapůjčené z jiných institucí stejně jako původní audiovizuální a interaktivní stanoviště. Tato různorodost přístupu k tématům výstavy, respektující rozlišné potřeby a očekávání návštěvníků, povýšila v uplynulých letech Deutsches Hygiene-Museum na jedno z nejzajímavějších muzejí v Evropě. 

V popředí stálé výstavy je jediné téma, návštěvníkovi blízké, ale stejně tak vzdálené: člověk. 

Mladá žena s audioprůvodcem před vitrínou s odrůdami jablek pěstovanými v Německu.

AUDIOPRŮVODCE: ZDARMA

Audioprůvodce nabízíme v němčině, angličtině, francouzštině, polštině a češtině.

Pro německy mluvící návštěvníky máme též audioprůvodce v jednoduchém jazyce nebo průvodce pro zrakově postižené.

V popředí ruka s chytrým telefonem. Na jeho displeji Skleněná žena stojící v pozadí.

Fotografování ve stálé výstavě povoleno

Chcete si vyfotit Skleněnou ženu? V naší stálé výstavě smíte, až na několik výjimek, fotografovat bez blesku. 

Asi třicetiletý vousatý muž s brýlemi uprostřed sálu Skleněný člověk provádí skupinu návštěvníků stálou výstavou.

Prohlídky s průvodcem v češtině pro školní třídy a skupiny

SKLENĚNÝ ČLOVĚK

Od 5. třídy
Doba prohlídky: 1-1½ h

Těžištěm prohlídky v sedmi tematických sálech stálé výstavy je člověk: vývoj osobnosti, vnímání vlastního těla, myšlenek a pocitů. Historické a současné modely stejně jako interaktivní stanoviště zprostředkovávají aktuální vědecké poznatky. Jak vzniká vědomí? Podle jakých ideálů a modelů jednání se orientujeme? Co se stane, když se zamilujeme? Jak zacházíme s nemocí, umíráním a smrtí?

Prohlídka s průvodcem nabízí řadu přírodo- i kulturně vědeckých pohledů na každodenní zážitky člověka v jeho vlastním prostředí.


ČLOVĚK – TĚLO – ZDRAVÍ

Všeobecná prohlídka
(pro třetí stupeň – gymnázia a učňovské školy)
Doba prohlídky: 1 ½ h

Těžištěm prohlídky v sedmi tematických sálech stálé výstavy je člověk. Na základě vybraných historických i současných modelů, instalací a interaktivních exponátů objevují žáci a učni různorodé aspekty lidskosti a jsou podněcováni k zamyšlení nad současnými společensky významnými tématy. Jak formuje vědecký výzkum náš pohled na člověka? Proč jsou živé bytosti smrtelné? Co může člověk jíst a proč jí to, co jí? Vzájemné propojení přírodních a kulturních věd nabízí mnohovrstevný náhled na lidský život.

Témata výstav

Sedm tématických sálů neusiluje o encyklopedickou systematičnost, nýbrž se snaží vyzdvihnout aspekty lidského života vycházející z každodenní zkušenosti návštěvníků:

Skleněný člověk

Obraz člověka v moderní vědě

Více informací

Život a umírání

Od první buňky k úmrtí

Více informací

Jídlo a pití

Strava jako tělesná funkce a kulturní veličina

Více informací

Sexualita

Láska, sex a životní styly v období asistované reprodukce

Více informací

Vzpomínání – myšlení – učení

Vesmír v hlavě: Mozek

Více informací

Pohyb

Umění koordinace

Více informací

Krása, pleť a vlasy

Otevřená hranice mezi tělem a životním prostředím

VÍCE INFORMACÍ

Fotogalerie

Mladý pár si prohlíží model lidského torza členěný na vodorovné vrstvy.
Bílý dotykový anatomický mužský model bez paží, v pozadí návštěvníci.
Dvě mladé ženy si prohlížejí historická torza z různých materiálů, zobrazující tři anatomické typy: sportovce, pyknika a leptosoma.
Pár si prohlíží Skleněnou ženu.
Mladá žena před odlitkem Skleněné těhotné ženy a vedle ní titulní stránky časopisů s těhotnými ženami. V pozadí se tyčí asi dva metry vysoký model chromozomu.
V popředí visí různobarevné průřezy mozku, v pozadí si prohlížejí dva mladí muži exponáty ve světle zelené vitríně.
Mladá žena a mladý muž s plastovými trychtýři na uších omezujících sluch a s brýlemi simulujícími slábnoucí zrak v pokročilém věku.
Návštěvníci v sálu Jídlo a pití s křiklavě růžovou reklamou na grilovaná kuřata a se Skleněnou krávou v pozadí. Stěny jsou bílé se zelenými detaily na vitrínách.
Přibližně tříletý chlapec před zelenou vitrínou s modely zažívacích orgánů.
Pár v sálu Jídlo a pití u stolu, na němž návštěvníci mohou hádat pokrmy. V pozadí model jazyka o velikosti zhruba jednoho metru. V popředí vitríny s prostíráním z různých epoch. Sál je světlý, místy do zelena.
Mladá žena před zrcadlem u stanoviště ideálů krásy. Vlevo i vpravo od zrcadla jsou uspořádány různé podobizny.
Mladý muž před modelem hermafroditu pozoruje barevné kuličky na tyčkách rozmístěné v sálu.
Miniaturní jarmareční model přináší statistiky na téma sex.
V popředí visí různobarevné průřezy mozku, v pozadí si prohlížejí dva mladí muži exponáty ve světle zelené vitríně.
Mladá žena si prohlíží modely mozku ve vitríně.
Mladá žena pozoruje sérii stříbřitých plastik hlav s různými výrazy emocí ve tvářích.
Mladá žena balancuje na kovovém chodníku pro test rovnováhy v bílém sálu Pohyb. Dva mladí muži ji při tom sledují.
Mladá žena si v bílém sálu prohlíží historické flakóny ve skleněné vitríně.
Mladý pár si prohlíží model lidského torza členěný na vodorovné vrstvy.
Bílý dotykový anatomický mužský model bez paží, v pozadí návštěvníci.
Dvě mladé ženy si prohlížejí historická torza z různých materiálů, zobrazující tři anatomické typy: sportovce, pyknika a leptosoma.
Pár si prohlíží Skleněnou ženu.
Mladá žena před odlitkem Skleněné těhotné ženy a vedle ní titulní stránky časopisů s těhotnými ženami. V pozadí se tyčí asi dva metry vysoký model chromozomu.
V popředí visí různobarevné průřezy mozku, v pozadí si prohlížejí dva mladí muži exponáty ve světle zelené vitríně.
Mladá žena a mladý muž s plastovými trychtýři na uších omezujících sluch a s brýlemi simulujícími slábnoucí zrak v pokročilém věku.
Návštěvníci v sálu Jídlo a pití s křiklavě růžovou reklamou na grilovaná kuřata a se Skleněnou krávou v pozadí. Stěny jsou bílé se zelenými detaily na vitrínách.
Přibližně tříletý chlapec před zelenou vitrínou s modely zažívacích orgánů.
Pár v sálu Jídlo a pití u stolu, na němž návštěvníci mohou hádat pokrmy. V pozadí model jazyka o velikosti zhruba jednoho metru. V popředí vitríny s prostíráním z různých epoch. Sál je světlý, místy do zelena.
Mladá žena před zrcadlem u stanoviště ideálů krásy. Vlevo i vpravo od zrcadla jsou uspořádány různé podobizny.
Mladý muž před modelem hermafroditu pozoruje barevné kuličky na tyčkách rozmístěné v sálu.
Miniaturní jarmareční model přináší statistiky na téma sex.
V popředí visí různobarevné průřezy mozku, v pozadí si prohlížejí dva mladí muži exponáty ve světle zelené vitríně.
Mladá žena si prohlíží modely mozku ve vitríně.
Mladá žena pozoruje sérii stříbřitých plastik hlav s různými výrazy emocí ve tvářích.
Mladá žena balancuje na kovovém chodníku pro test rovnováhy v bílém sálu Pohyb. Dva mladí muži ji při tom sledují.
Mladá žena si v bílém sálu prohlíží historické flakóny ve skleněné vitríně.