Stará černobílá fotografie zaměstnanců dílen muzea při práci na skleněných figurách. Dva z nich v bílých pláštích.

Dĕjiny muzea

Přehled

Deutsches Hygiene-Museum vděčí za své založení iniciativě drážďanského továrníka a výrobce ústní vody „Odol“ Karla Augusta Lingnera (1861-1916). V roce 1911 patřil Lingner k protagonistům I. mezinárodní výstavy hygieny, kterou v Drážďanech navštívilo přes pět milionů lidí. Tato výstava přinesla s dosud nevídanou názorností poznatky o anatomii lidského těla. Také pojednala o zdravotní prevenci a zdravé výživě. Za doby Výmarské republiky přispělo muzeum svými prezentacemi, vycházejícími z nejmodernějších poznatků vědy a přístupnými širokému publiku, k větší demokratizaci zdravotní péče.

II. Mezinárodní výstava hygieny v roce 1930 se již konala v nové budově muzea, která vznikla podle návrhu architekta Wilhelma Kreise (1873-1955). V této budově sídlí muzeum dodnes. Největší atrakcí výstavy se stal model skleněného člověka, znázorňujíci moderního člověka jako vyvrcholení poznatků moderní vědy, průhlednosti a racionality. Model skleněného člověka se v té době stal symbolem muzea a i nadále patří k nejvýznamnějším exponátůn. 

Po roce 1933 se lidově osvětové „know-how“ muzea a jeho moderní zprostředkovatelské metody daly zcela do služeb rasové nacistické ideologie. Při bombardování Drážďan v únoru 1945 byla z velké části zničena budova muzea a s ní cenné artefakty sbírky.  Za doby Německé demokratické republiky (DDR) plnilo muzeum úlohu „Spolkové centrály pro zdravotní osvětu“. Po roce 1991 obdrželo Deutsches Hygiene-Museum jako „Muzeum člověka“ novou koncepci, která současnými prostředky navazuje na novátorský přístup z doby svého založení. 

V letech 2002 až 2006 proběhla pod vedením architekta prof. Petra Kulky kompletní rekonstrukce a modernizace budovy z let 1927 až 1930 od architekta Wilhelma Kreise. Vstup moderních prvků nenarušil původní vzhled budovy. Vznikl tak napínavý, esteticky přesvědčivý dialog mezi historickou budovou klasické moderny a velmi individuálním architektonickým pojetím současnosti.

Krátký historický přehled

1911

Konání I. mezinárodní výstavy hygieny v Drážďanech za významného přispění drážďanského výrobce ústní vody „Odol“ Karla Augusta Lingnera. Výstavu navštívil od května do října rekordní počet více než 5 mil. návštěvníků. Lingner rozvíjí ideu „Národního muzea hygieny“.  


1912

Založení společnosti „Vzdělávací dílny Deutsches Hygiene-Museum s. r. o.“ (Lehrwerkstätten des Deutschen Hygiene-Museums-GmbH); zpřístupnění stálé výstavy „Člověk“ (Der Mensch).  


1919

Zahájení výstavní činnosti pravidelnými putovními výstavami doma i v zahraničí; mezi lety 1919 a 1937 přední evropská organizace s 1241 výstavami po celém světě, kterými prošlo celkem 30 mil. návštěvníků.  


1920

Změna názvu Spolku na podporu výstavby muzea na „Deutsches Hygiene-Museum e.V.“, kde byly sdruženy významné osobnosti, firmy a organizace.  


1927

Položení základního kamene a zahájení výstavby dnešní budovy, která byla navržena architektem Wilhelmem Kreisem v blízkosti centra Drážďan; zvýšení produkce vzdělávacích materiálů a jejich distribuce do zahraničí (do roku 1937 bylo např. vyrobeno okolo 497.000 obrazových a 735.000 světelných tabulí k tématům anatomie, zdraví a hygiena).  


1930

16. května 1930 byla otevřena nová budova muzea. Hlavní atrakcí navazující II. mezinárodní výstavy hygieny byl „Skleněný člověk“ (Gläserner Mensch).  


1933

Četné výstavy, které byly zneužity k propagaci nacistické rasové ideologie.  


1945

Závažné poškození budovy muzea během bombardování Drážďan v noci ze 13. na 14. února. Zničení mnoha cenných artefaktů sbírky. Po skončení války začátek obnovy budovy muzea. 1.9. znovuotevření muzea jako „Institutu pro hygienicko-zdravotní propagandu Německé centrální správy pro zdravotnictví v sovětské okupační zóně“. 


1946

Znovuzahájení produkce názorných modelů  


1949

První poválečné výstavy: „Pohlavní choroby a jejich potírání“, „Civilizační choroby“. Pokračování ve výstavní činnosti v zahraničí; ve Stockholmu je poprvé prezentována „Skleněná žena“(Gläserne Frau).  


1956

Vývoj „Skleněného koně“ (Gläsernes Pferd); vyrobení prvních umělohmotných koster.  


1967

Přejmenování na „Deutsches Hygiene-Museum in der DDR“; založení „Institutu pro zdravotní výchovu“ a „Institutu pro biologicko-anatomické názorné materiály“.  


1987

Deutsches Hygiene-Museum ustanoveno „Kooperačním centrem pro zdravotní výchovu Světové zdravotnické organizace“.  


1990

Svobodný stát Sasko přebírá muzeum jako zařízení Saského státního ministerstva pro sociální věci, zdraví a rodinu. Privatizace a přeměna výrobních dílen na „Učební pomůcky s.r.o“.


1991

Založení oddělení „Fórum zdraví a životního prostředí“ a „Fórum vědy“. Koncept muzea je rozšířen: Deutsches Hygiene-Museum pořádá mimořádné výstavy, kongresy a konference k tématům člověk, tělo, zdraví, životní prostředí a kultura.  


1992

Vypsání architektonické soutěže Svobodným státem Sasko na rekonstrukci muzea; 1. cenu získal vídeňský architektonický ateliér „Coop Himmelb(l)au“.  


1996

Deutsches Hygiene-Museum spolupracuje na koncepci tématického parku „Člověk-příroda-technika“ pro světovou výstavu EXPO 2000 v Hannoveru.  


1998

Na základě nového výběrového řízení je drážďanský architekt Peter Kulka pověřen rekonstrukcí budovy muzea.  


1999

Založení Nadace Deutsches Hygiene-Museum za účasti Svobodného státu Sasko, zemského hlavního města Drážďany a zdravotní pojišťovny DKV. 


2001 

Začátek generální rekonstrukce  


2004

1. dubna 2004 otevření první části nové stálé expozice  


2005

23. dubna 2005 otevření druhé části nové stálé expozice 

prosinec: otevření Dětského muzea